Å ikke sjekke skattemeldingen kan koste deg flere tusenlapper

At du i fjor utfylte selvangivelsen for siste gang er en sannhet med modifikasjoner. For selv om den velkjente selvangivelsen har blitt erstattet med navnet skattemelding i ordbøkene, må du likevel ta deg tid til sjekke skatten i år også. Gjør du ikke det kan du gå glipp av flere tusen kroner.

Å ikke sjekke skattemeldingen kan koste deg flere tusenlapper

Se for deg at du har har et Flax-lodd liggende i lommeboken, hvor det kan skjule seg små eller store gevinster. Likevel velger du bevisst å ikke skrape. Det er jo litt tidkrevende, er det ikke?


Muligvis er eksempelet ovenfor noe banalt, men det er på sett og vis det samme man gjør dersom man ikke tar seg tid til å gå gjennom skattemeldingen. Det tar noe mer tid å gå over skattemeldingen enn å skrape et lodd. Til gjengjeld er sjansene for at du har krav på flere skattekroner langt større enn at du skraper frem litt vinnerlykke.


I denne artikkelen gir vi deg en oversiktlig sjekkliste med ulike poster du kan ha krav på å få fradrag på. Lenger ned finner du en oversikt over de vanligste fradragene, samt link til en komplett oversikt over alle fradragsmuligheter.


Skatteetaten oppfordrer til digital skattemelding
Går vi 60 år tilbake i tid, var det ikke uvanlig å hente datidens selvangivelse i kiosken, for deretter å fylle ut manuelt. I dag ser hele prosessen svært annerledes ut. 


I disse dager oppfordrer Skatteetaten i større grad enn noensinne til digital skattemelding. I fjor sendte Skatteetaten skattemeldingen på papir til nesten én million personer, men dette tallet ønskes det en kraftig reduksjon av. Fordelene med å flytte opplysningene over til digitale plattformer er nemlig mange. Ikke bare beskyttes man mot ID-tyveri, men dialogen er mer sømløs via svarskjema på Altinn. Dette medfører at mange opplever å få skatteoppgjøret tidligere.


Forhåndsutfylt = ferdigutfylt? Nei, langt derifra!
Skattemeldingen er forhåndsutfylt, basert på opplysninger fra blant annet banker og arbeidsgivere. Samtidig kan den mer lettvinte prosessen i dag fort bli en kostbar sovepute for mange.

Når skattemeldingen hvert år blir tilgjengelig for over 4,5 millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende, har det tidligere vært så mange som 1 av 10 som ikke engang sjekker den. 

Å være likegyldig til skattemeldingen kan koste deg tusenlapper. Sett derfor av tid til å sjekke at opplysningene i skattemeldingen både er korrekte og fullstendige. Hvis ikke kan det hende du betaler for mye skatt ved at du ikke fører opp fradrag du har krav på.


Nye livshendelser kan bety skattekroner i vente
Skatteetaten vet aldri alt om deg. Derfor er det viktig å gjøre en grundig sjekk for å se om du har krav på flere skattekroner med fradragene du selv må føre opp i skattemeldingen.

Sannsynligheten er liten for at Skatteetaten vet at du har giftet deg, kjøpt bolig, har tatt opp forbrukslån, betalt renter på kredittkortgjeld, byttet jobb eller fått barn som har begynt i barnehage i løpet av det siste året.

Dersom noen av disse hendelsene har stått på tapetet, så er det nye poster i skattemeldingen du må følge med på.


Sjekkliste for skattemeldingen
Les gjennom sjekklisten under for å se om det er enkelte poster du har krav på.


Er renteutgiftene mellom deg og partner/ektefelle riktig fordelt?
Selv om du korrigerte denne posten i fjor er det stor sannsynlighet for at du må justere dette også i år.


Er boligskatten riktig?
Boligens ligningsverdi skal ikke overstige 30 prosent av primærboligens omsetningsverdi. Husk at dersom du er uenig i opplysningene som står i skattemeldingen, så kan du klage.


Kjøpt eller solgt bil, båt, MC eller campingvogn?
Pass på at bil, båt, MC eller campingvogn som du eide ved nyttår ligger inne i skattemeldingen. Solgte eller kjøpte du dette sent på året kan den hende at den ikke er med.


Utleie av bolig
Det er skattefritt å leie ut halvparten av boligen målt etter utleieverdi, om du selv benytter resten som egen bolig.
Du må derimot skatte av leieinntekten om du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner.


Boligsalg med tap
Du får fratrekk for eventuelle tap på salg av bolig eller fritidseiendom i skattemeldingen. Det gjelder i de tilfeller en eventuell gevinst ville vært skattepliktig.


Fradrag for gjeldsrenter
Du får vanligvis fradrag for alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret. Du kan få redusert din skatt med 25% av det du betaler av renter og andre utgifter på dine lån.


Foreldrefradrag
Som forelder har du krav på fradrag for utgifter til pass og stell av barn. Du får fradrag for utgifter inntil 25.000 kroner om du har ett barn, og 15.000 kroner for hvert av de andre barna.


Omvei til barnehage
Hvis du kjøper en omvei til arbeidsplassen for å levere barn i barnehagen eller på skolen kan du ha rett på fradrag for utgiftene til dette. Fradraget føres i foreldrefradraget.


Enslig forsørger for barn
Det er ikke lenger slik at enslige forsørgere lignes i skatteklasse 2. Enslige forsørgere kan derimot få et særfradrag.


Lang reisevei til jobb
Jobber du mer enn 22 kilometer fra arbeidsplassen, og har reisekostnader som overstiger 15.000 kroner, kan du ha rett til reisefradrag.


Pendlerutgifter
Jobber du langt fra folkeregistret adresse kan du ha rett til fradrag for pendlerutgifter. Forutsetningene er blant annet at du må pendle av arbeidsmessige årsaker, ha en bosted på et annet sted enn der du opprinnelig bor grunnet jobben, samt reise hjem i snitt hver tredje uke.


Salg av aksjer
Solgte du aksjer med tap, kan du få 27 prosent skattefradrag på tapet. Har du derimot tjent på salg av aksjer, må du skatte 27 prosent av gevinsten.


Medlemskap i fagforening
Du kan få fradrag for betalt fagforeningskontingent, på inntil kr 3.850.


Gaver til veldedighet
Mens man før fikk skattefradrag på gaver på inntil 12.000 kroner, gjelder det nå beløp inntil 16.800 kroner. Altså en økning på 40 prosent.


Skatteetatens egen fradragsveileder
Vær oppmerksom på at listen ovenfor ikke er komplett. Du må inn på denne siden for å se en utvidet og komplett oversikt over alle poster om fradrag. Ellers har også Skatteetatens en fradragsveileder som også fungerer som et godt verktøy for å få oversikt over de vanligste utgiftene man kan trekke fra på skatten.