Skylder på politikerne og bedriftene

Kvinner taper kampen om lederlønn Arbeidsliv

Kvinner taper kampen om lederlønn

Publisert: 02.06.2017 - 11:48, av Steinar Rasch

På bare ett år har lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ledere økt med 5,5 prosentpoeng, viser en ny måling. – En overraskende og skuffende utvikling, mener Liv Spjeld By i Lederne.

Er du kvinne og jobber som leder eller mellomleder i Norge, tjener du i snitt 177 500 kroner – eller 31 prosent – mindre i året enn det en gjennomsnittlig mannlig leder gjør. Det viser Norsk Ledelsesbarometer 2016, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Over 3100 ledere og mellomledere deltok i undersøkelsen.

– Det har alltid vært en viss lønnsforskjell mellom kvinner og menn i de årlige målingene våre. En del av forklaringen er at det jobber flere menn i de lønnsledende bransjene, og at det er mer vanlig med deltid blant kvinner. Imidlertid er det betenkelig at forskjellene nå øker, sier Liv Spjeld By, nestleder i Lederne.

Skylder på politikerne og bedriftene
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser en utjevning i lønningsposen.

– Typiske kvinneyrker lønnes gjennomgående lavere enn mannsdominerte yrker. Her har politikerne vært for tålmodige på kvinner vegne. Vi trenger en lønnsutjevning, og ansvaret ligger både på politikerne og i den enkelte bedrift, sier hun.

Flest menn i olje og gass
Barometeret viser at menn er overrepresentert i bransjer som er lønnsledende. Ikke minst gjelder dette i oljebransjen. Kvinneandelen blant deltakerne i Norsk Ledelsesbarometer 2016 som jobber i olje-, gass- og rederisektorene er på bare 12 prosent, mens den stiger til 55 prosent i offentlig sektor og hele 86 prosent i barnehagesektoren.

I olje-, gass- og rederisektorene tjener en gjennomsnittlig kvinneleder 81,6 prosent av det en gjennomsnittlig mannlig leder gjør. Dette er også den mest høytlønte sektoren i barometeret, med en lederlønnen i snitt på nær 915 000 kroner. I barnehagesektoren, der det i praksis ikke er forskjeller mellom kjønnene i avlønningen, ligger årslønnen på i underkant av 575 000 for en leder.

Menn selger seg dyrest
Liv Spjeld By forteller at markedslønn og individuelle ordninger ofte favoriserer menn, i motsetning til fellesforhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

– Det ligger i menneskets natur at vi foretrekker de som ligner på oss selv, og fortsatt er menn overrepresentert helt øverst i bedriftshierarkiene. I individuelle lønnsforhandlinger kan dette virke i kvinners disfavør. Dessuten er det nok fremdeles slik at menn jevnt over er mer overbevist over egne fortrinn i en forhandlingssituasjon. De selger seg dyrere, sier hun.

Les også:

Én av fire tør ikke varsle Arbeidsliv

Én av fire tør ikke varsle

Kvinner taper kampen om lederlønn Arbeidsliv

Kvinner taper kampen om lederlønn

Dette vil politikerne gjøre med lederlønnen Næringsliv

Dette vil politikerne gjøre med lederlønnen

Jernbanedirektoratet er Norges første etat i nettskyen Forskning og teknologi

Jernbanedirektoratet er Norges første etat i nettskyen

Roar Olsen blir ny administrerende direktør i UNINETT Nyheter

Roar Olsen blir ny administrerende direktør i UNINETT

Jakter etter flere suksesshistorier fra reiselivet Reise og fritid

Jakter etter flere suksesshistorier fra reiselivet