Betalingsevne - gå for ny highscore

En kredittscore er resultatet av en kredittvurdering, og en slik vurdering består av flere forskjellige punkter.

 0  199
Betalingsevne - gå for ny highscore

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvorfor din kredittscore er viktig og hvordan du selv kan påvirke ditt resultat.  


Hva er kredittscore?
Kredittscore er det samme som betalingsevne, altså evnen din til å tilbakebetale ved forfall. Kredittselskapene har noe ulike metoder når de rangerer din betalingsevne, men stort sett vil de plassere deg på en skala fra én til 100. Jo høyere score du har, desto mindre risikabelt vil det være for dem å tilby deg lån. Gjennomsnittscoren ligger mellom 50 og 60 poeng, mens du må ha minst 19 for at scoren din skal bli "godkjent", ifølge analytiker Karl-Olaf Aanerud i AAA Soliditet.


Hvorfor er kredittscore viktig?
Det er konkrete og viktige situasjoner i livet som kan være avhengig av at du har en god kredittscore. Ønsker du for eksempel å ta opp et lån eller skaffe deg et kredittkort vil du bli kredittsjekket. I tillegg har det blitt vanligere at arbeidsgivere utfører en kredittsjekk av deg før de eventuelt tilbyr deg jobben. Kredittscoren din gjenspeiler nemlig om du er en person som gjør opp for seg og er til å stole på. Du vil også få bedre lånevilkår dersom du har en god kredittscore. Dette betyr at lånet blir både enklere og billigere å betale tilbake. Du får ikke nødvendigvis avslag på en søknad om lån med en dårlig kredittscore, men du kan ende opp med en høyere rente. 


Hvilke faktorer kan svekke din kredittscore?


Betalingsanmerkninger
Har du betalingsanmerkninger vil du få en lavere kredittscore. Dette kan nemlig tyde på at du ikke har fullstendig oversikt over økonomien. Faktisk er betalingsanmerkninger det som teller aller mest i en kredittvurdering, og bør derfor unngås så godt det lar seg gjøre. Betalingsanmerkninger gjelder ikke bare deg som privatperson. Sitter du i et styreverv i en bedrift som har betalingsanmerkninger vil dette telle negativ for din personlige kredittscore. Det samme gjelder naturligvis også dersom du driver et enkeltpersonforetak som har betalingsanmerkninger.  


Varierende inntekt
En annen faktor som spiller en stor rolle for din kredittscore er naturligvis inntekt. Forekommer det store svingninger i din inntekt tyder dette på en ustabil økonomi. Et mål for deg bør derfor være å få en fast inntekt. 


Hyppig adresseendring
Mer overraskende er det kanskje at en hyppig adresse-endring vil telle negativt på din kredittscore. Dette viser ikke like mye direkte til økonomien, men kan tyde på en ustabil livssituasjon. Feil adresse vil også telle negativt. 


Minus på konto eller sene betalinger
Har du stadig vekk overtrekk på kontoen din er det nok et tegn på at du ikke har en stabil økonomi. Det samme gjelder dersom du stadig vekk betaler regninger for sent, som i sin tur kan lede til inkassovarsler. Dersom du får dette sender det et negativt signal, som igjen kan lede til betalingsanmerkning, og dårligere kredittscore.


Gjeldsgrad
Størrelsen på din allerede eksisterende gjeld vil naturligvis også spille en rolle. Har du veldig mye gjeld, får du dårligere kredittscore. 


Alder 
Mindre opplagt er det kanskje at alder faktisk spiller en stor rolle. Og det er så enkelt som dette; jo yngre du er, jo lavere kredittscore har du. 


Hvordan kan du forbedre din kredittscore? 


Få oversikt og kontroll
Først og fremst må du åpne posten og sjekke pulsen på din økonomiske helse. Hvordan står det til? Sett gjerne opp budsjett for å få en komplett oversikt. Med en slik oversikt blir det lettere å se hvor pengene dine blir av. Kanskje blir du overrasket over hvor mye penger du bruker på kaffe hver måned, og finner poster hvor du kan redusere eller kutte utgifter.


Fast inntekt
Som allerede nevnt bør du ha et mål om å oppnå fast inntekt. Dersom du for tiden ikke har en fast jobb eller inntekt, kan dette være lettere sagt enn gjort. Er dette tilfellet bør du søke på flere jobber som er realistiske for deg. Ikke gi opp selv om du får noen nei i prosessen!


Spar opp egenkapital
Mottar du fast inntekt eller i hvert fall noe form for inntekt, bør du prøve å sette av litt penger hver måned. Sett inn en sparepost i budsjett og prøv å holde deg til faste trekk hver måned. Hvor stort beløpet skal være avhenger naturligvis av størrelsen på både inntekt og faste utgifter.


Betal ned på gjelden din
I tillegg til å spare, er det viktig å betale ned på gjeld. Begynn med gjelden som har høyest rente, ikke nødvendigvis det lånet med det største lånebeløpet . Dette for at gjelden ikke skal øke. Har du mange smålån spredt utover flere kreditorer, bør du i stedet vurdere refinansiering av gjelden fremfor å betale ned alle regningene manuelt. Å erstatte dyr gled og smålån med ett lån, én kreditor, én rente og én forfallsdato vil for mange være en lettelse. Det vil bli enklere å håndtere økonomien fremover, og man vil med en bedre lånerente kunne innfri gjeldfri raskere.


Unngå urealistiske og ugunstige lån
For å opprettholde en god kredittscore må du ikke ta opp lån som du ikke klarer å betale tilbake. Dette for å unngå betalingsanmerkninger og inkassovarsler. 

Hva er din reaksjon?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow