IEA: Fortsatt høye strømpriser

Det internasjonale energibyrået (IEA) spår fortsatt høye strømpriser i Europa. Likevel kommer Norden litt bedre ut av det enn resten.

 0  34
IEA: Fortsatt høye strømpriser

Den siste rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) gir oss innsikt i strømprisutviklingen i Europa og fremtidige trender. Til tross for økende produksjon av ren energi, står Europa fremdeles overfor utfordringer knyttet til høye strømpriser. 

Fersk IEA-rapport: Fortsatt dyr strøm i Europa

IEA gleder seg over økende produksjon av fornybar energi og kjernekraft, men samtidig peker de på vedvarende høye strømpriser i Europa. I rapporten "Electricity 2024" gir IEA råd til OECD-landene om energispørsmål.

Selv om mange land opplevde en nedgang i strømprisene i fjor, var det store regionale forskjeller. Prisene i Europa falt med om lag 50 prosent fra rekordnivåene i 2022, men var likevel mer enn dobbelt så høye som før coronakrisen i 2020. Sammenlignet med USA, var prisene i Europa hele 15 prosent høyere i fjor.

Strømprisene i Europa har ført til nedstenging av mye kapasitet i den europeiske industrien. Etterspørselen etter strøm i Europa har også falt i 2023 for andre år på rad og forventes ikke å nå nivåene før energikrisen tidligst i 2026.

Dobbel pris i Europa

IEA påpeker at deler av strømforbruket i EU viser tegn til permanent reduksjon, spesielt innen kraftkrevende industrier som kjemiske fabrikker og metallproduksjon. Strømprisene for energiintensiv industri i EU i 2023 var nesten dobbelt så høye som i USA og Kina.

Selv om strømprisene har økt i Norden, forblir det billigere enn i resten av Europa. IEA bemerker at Norden, som er dominert av vannkraft, er det eneste gjenværende markedet i Europa med gjennomsnittlige strømpriser som kan sammenlignes med prisene i USA og Australia.

Råd for å spare penger på strøm:

  1. Effektiv bruk av strøm: Sørg for å slå av lys, elektroniske apparater og annet utstyr når det ikke er i bruk. Unngå unødig strømforbruk ved å være oppmerksom på hvordan du bruker elektrisitet i hjemmet.

  2. Invester i energieffektive apparater: Bytt ut gamle, energikrevende apparater med moderne, energieffektive modeller. Disse apparatene bruker mindre strøm og kan gi betydelige besparelser over tid.

  3. Regelmessig vedlikehold: Sørg for at ditt elektriske anlegg er i god stand. Rengjør filtre i klimaanlegg og varmesystemer, og sjekk jevnlig for lekkasjer eller feil i ditt elektriske system.

  4. Tidsstyring: Bruk tidsstyringssystemer for å planlegge når elektriske apparater skal være på. Dette kan hjelpe deg med å dra nytte av lavere strømpriser i visse tidsperioder.

  5. Fornybar energi: Utforsk mulighetene for å installere solcellepaneler eller annen fornybar energiteknologi. Selv om det kan kreve en investering i starten, kan det bidra til betydelige besparelser på lang sikt og redusere din avhengighet av nettstrøm.

Selv om strømprisene i Europa har vært høye, er det mulig å ta grep for å redusere strømregningen din. Ved å følge disse fem rådene for å spare penger på strøm, kan du bidra til å redusere belastningen på din økonomi og samtidig støtte målet om å redusere karbonutslippene ved å bruke elektrisitet mer effektivt.

Hva er din reaksjon?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow