Kjøpsforsikring: I disse 5 tilfellene koster det dyrt å stå uten

Hvilken type kort trekker du opp av lommeboken når du skal betale for en tjeneste på nett eller klikke på varer hjem? Valget du tar avgjør i hvilken grad du er beskyttet av finansavtaleloven og dermed har kjøpsforsikring.

 0  527
Kjøpsforsikring: I disse 5 tilfellene koster det dyrt å stå uten

Det er mange situasjoner som kan oppstå hvor du behøver kjøpsforsikring. Hva om varen aldri dukker opp på postkontoret eller flyselskapet du har bestilt hos går konkurs? Har du da betalt med debetkortet ditt kan det koste deg både bry og penger.


Sammenlign kredittkort med kjøpsforsikring her


Fordelaktig å bruke kredittkort
Nordmenn bruker kredittkortet mer enn noen gang. Allikevel benytter mange fremdeles et vanlig debetkort når de handler på nett. Kanskje kommer det av at man ikke er klar over kredittkortets fordeler, eller av kortets ofte ufortjente dårlige rykte - noen assosierer kredittkort kun med gjeld. Så lenge man betaler fakturaen i sin helhet ved hvert forfall, er det faktisk smartere å bruke kredittkortet overfor et vanlig bankkort.

En av fordelene med å handle med kredittkort er at kjøpsforsikring er inkludert hver gang du handler. Med et tradisjonelt bankkort er det derimot ingen lovfestet rett til å komme med kjøpsrettslige innsigelser og pengekrav mot kortutsteder.

Under får du en oversikt over fem tilfeller som kan oppstå hvor du bør ha kjøpsforsikring.


1. Mangel eller feil ved vare
I henhold til finansavtaleloven § 54b kan du - dersom du har brukt kredittkortet ved kjøp - rette samme krav mot kredittyter som mot selger hvis du mottar en vare med mangler, skader eller feil. Dette gjelder også dersom selger ikke overholder sine forpliktelser. 

Med denne loven får du med andre ord viktige rettigheter dersom varen du gledet deg til å motta ikke stod til forventningene, eller tjenesten ikke var som du ble lovet. I tillegg strekker loven seg utover Norges grenser - den er uavhengig av hvilket land selger befinner seg i. Så lenge kjøpet er gjort gjennom næringsdrivende, kan du føle deg trygg etter å ha benyttet kredittkortet, også i utenlandske nettbutikker.

Det er viktig å merke seg at dersom problemer oppstår, så må du forsøke å løse saken med selgeren først. I følge forbrukerkjøpsloven må du senest ta kontakt med selger innen to måneder etter at du kjøpte varen. Ofte vil saken enkelt løse seg allerede når du kontakter selger, men dersom du har forsøkt dette, uten hell, kan du klage til kredittyter. Ta derfor alltid vare på kvitteringer, bilder av varen og annen kommunikasjon mellom deg og selger hvor klagen din fremgår. Med dette øker du sjansene for at saken løser seg hurtig. Dersom du har ditt på det rene vil kredittyter refundere beløpet til varen eller tjenesten.


2. Svindel
Finansavtaleloven gjelder også dersom du skulle være så uheldig å bli utsatt for svindel. Dersom du er redd for svindel på nett, kan du anse kredittkortet som ditt skjold mot nettopp dette. Et kredittkort er ikke direkte koblet opp mot dine personlige bankkonti. Skulle du dermed være så uheldig å bli svindlet, er det ikke dine penger svindlere får tilgang til. I prinsipp er det banken eller kredittkortselskapet som betaler nettbutikken, og disse er følgelig pliktig til å erstatte alt som skulle gå tapt ved en eventuell svindel.


3. Feilbelastninger
Enda et problem som kan oppstå i forbindelse med netthandel er at man kan bli dobbeltbelastet. Dette skjer i tilfeller hvor noe går galt under gjennomføringen av kjøpet, eksempelvis når feilmeldinger oppstår. Dersom man opplever feilmeldinger er det viktig å gå gjennom ferske bankutskrifter, samt kontrollere med brukerstedet om betalingen har gått gjennom - før man eventuelt prøver på nytt. 

Skulle du derimot oppdage feil senere er ikke dette et problem når du har betalt med et kredittkort. Når du får fakturaen fra ditt kredittkortselskap kan du kontrollere at alt har gått riktig for seg. Har du blitt feilbelastet, dobbeltbelastet eller i verste fall svindlet, står du mye tryggere. Husk å ta vare på alle kvitteringer på kjøp du foretar med ditt kredittkort – på den måten har du en bedre oversikt over ditt forbruk.


4. Dersom bedriften slås konkurs
Av og til gjør vi større kjøp, for eksempel kjøkken, hvitevarer, møbler eller betaler inn et forskudd til bil. Ved kjøp av varer med lang leveringstid, eksisterer det alltid en underliggende risiko for at firmaet du har kjøpt av går konkurs før du mottar varen du har betalt for. Hvis du ikke har betalt med kredittkort vil pengene være tapt ved en konkurs hos bedriften en har kjøpt oss. Har du derimot benyttet kredittkortet, er det fastslått av Bankklagenemda at du har du krav på refusjon fra kredittyter.


5. Misbruk av kortet ditt
Det er viktig å alltid holde et øye med kontoutskriftene du mottar. Hvis det viser seg at det er påført belastninger som ikke er dine, kan du reklamere til banken eller kredittinstitusjonen og be om at de tilbakefører beløpet. Klag skriftlig og så raskt som mulig, eller "uten ugrunnet opphold", som det står i loven.
For at du skal få medhold i klagen din må visse krav være innfridd. Først og fremst må du for all del aldri oppbevare PIN-koden din sammen med kortet. Dette vil bli ansett som at du opptrer du grovt uaktsomt, og mister følgelig deler av rettighetene du har ved kortmisbruk. Som regel innebærer dette at du må dekke en del av beløpet du har tapt for egen regning. Du vil dessuten ikke få pengene tilbake dersom du har vært klar over at misbruket har skjedd. Hva som regnes som "grovt uaktsomt", avgjøres på bakgrunn av en helhetlig vurdering av hver individuell sak. Hvis det viser seg at du har opptrådt forsettlig, for eksempel hvis du er klar over at misbruket skjer uten å gjøre grep, får du ikke dekket tapet.


Ta forholdsregler
Det hender at man mottar en defekt vare, eller at bedriften du har handlet hos går konkurs. Da er det fint å vite at vi i Norge er godt beskyttet med kredittkortet og finansavtaleloven. For å unngå situasjoner som svindel og kredittkortmisbruk kan du følge visse forhåndsregler. Under har vi listet opp våre anbefalinger som øker tryggheten vedrørende ditt kredittkortbruk:

  • Oppbevar aldri PIN-kode og kredittkortet ditt i nærheten av hverandre. Lær i stedet kodene dine utenat.
  • Betal bare med kort når du kan ha kontroll over hvordan kortet blir behandlet. Unngå for eksempel å betale med kort på restauranter dersom du ikke kan betale med terminal ved bordet. Dette hender oftere i utlandet enn hjemme i Norge. Still forberedt og ta ut kontanter på forhånd.
  • Bruk Google aktivt! Søk opp andres erfaringer med produkter, tjenester og nettsider før du bestemmer deg for å gjennomføre kjøp.
  • Fremdeles usikker på troverdigheten til en nettside? Besøk forbrukerombudets liste over useriøse nettbutikker.
  • Sjekk om nettbutikken er til å stole på i EU, Island og Norge med Forbruker Europa. Forbruker Europa gir deg informasjon ved kjøp av varer og tjenester på tvers av landegrensene i Europa.
  • Ta vare på ordre- eller bestillingsbekreftelser, kvitteringer m.m. og kontroller transaksjonene i nettbanken din.
  • Bruk alltid kredittkortet når du handler på nett!


Sammenlign kredittkort på det norske markedet her

Hva er din reaksjon?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow