Søk om refinansiering

Trenger du et lån eller refinansiering? Her finner du en stor oversikt over lån. Målet vårt er å gi deg som bruker en rask og enkel oversikt over hvilke faktorer som skiller de ulike forbrukslånene, slik at du sitter med best mulig informasjon før du velger leverandør, og søker. Du kan lese mer om hvert lån ved å klikke på «Vis mer», samt trykke «søk her» for å komme til bankenes søknadsskjemaer. Alltid oppdatert. Finans.no mottar et lite honorar for kunder som får innvilget søknad.

Et forbrukslån blir gjerne kalt et usikret lån eller et lån uten sikkerhet, fordi du ikke behøver å stille sikkerhet i eiendeler når du tar opp lånet. Typiske eiendeler som settes i pant ved sikrede lån er bolig eller bil. Når banken ikke har denne tryggheten i pant, tas det også større risiko dersom de innvilger deg et lån. Dette er årsaken til at renten på et forbrukslån er høyere enn ved et sikret lån, der du eksempelvis har stilt huset ditt, eller en bil som sikkerhet for lånet. 


Finn billigste forbrukslån på Finans.no
Det er ingen hemmelighet at et lån gjør det du kjøper dyrere, da du betaler renter på lånebeløpet. Eksakt hvor mye dyrere lånefinansieringen blir, avhenger av  vilkårene i låneavtalen. Denne spesifiserer blant annet lånebeløp, løpetid, faktureringsdato, renter og andre kostnader som for eksempel etableringsgebyr, termingebyr og fakturagebyr. 

For å holde kostnadene til et minimum, og finne det beste lånet, er det viktig å sammenligne forbrukslån og betingelsene i disse for å finne billigste forbrukslån. Vær ekstra oppmerksom på den effektive renten, da denne sier hva den totale kostnaden forbundet med å ta forbrukslånet blir. 


Dette skal til for en godkjent lånesøknad
Om du får innvilget din lånesøknaden vil variere ut ifra kredittgiver, men vanligvis forutsettes det at du som låntaker har en god og stabil økonomi, samt ingen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker mot deg. 

I tillegg må man oppfylle minimumskravene, som vil variere. Samtidig er det noen krav som ofte går igjen:

 • Man må være minimum 18 år
 • Man må ha bodd fast i Norge de siste 3 årene
 • Det kreves at man tjener en viss inntekt

Når du søker om forbrukslån vil du bli kredittsjekket. Kommer du positivt ut av en kredittsjekk kan du få bedre lånevilkår, noe som gjør selve lånet både enklere og billigere å betjene. Selv om du kommer ut med en dårlig kredittscore, betyr ikke dette nødvendigvis at du får avslag på lånesøknaden, men du kan ende opp med en høyere rente.  Du kan lese mer om hvordan du får en bedre kredittscore i vår artikkel her.


Flere aspekter ved forbrukslån


Lånebeløp - minimum og maksimum 
Beløpet du kan låne vil variere fra bank til bank. Det er mulig å få forbrukslån på alt fra 5.000 - 600.000 kroner. Selv om du møter alle minimumskravene og har en god kredittvurdering, betyr ikke dette at du vil få innvilget det høyeste lånebeløpet du søker om. 

Fastsettelse av innvilget lånebeløp avhenger av flere faktorer, som for eksempel din inntekt. Når du sender inn din søknad vil du også måtte oppgi detaljer om din økonomi og livssituasjon. Noen kredittgivere lar deg søke om økning av lån dersom du trenger det, men i så fall må du vise at du har hatt en positiv økonomisk vekst siden sist du søkte, som for eksempel en lønnsforhøyelse.


Nedbetalingstid
Løpetiden på lånet, altså hvor lang nedbetalingstid du kan velge, varierer fra 1 til 15 år. Smålån kan ha kortere løpetid enn ett år. Det anbefales at du betaler ned forbrukslånet så raskt som mulig. Derfor er det avgjørende å bestemme en nedbetalingsplan som er mulig å følge. Husk at du bør prioritere å nedbetale den dyreste gjelden først. Dette betyr ikke gjelden med høyest utestående beløp, men gjelden med høyest rente- og gebyrkostnader.


Kostnader
Rentekostnadene beregnes av den nominelle renten. I tillegg til renter, må du hos de fleste banker betale et etableringsgebyr for å få et forbrukslån, samt et termingebyr. Etableringsgebyr varierer fra 0 kroner til 2.500 kroner, mens termingebyr varierer fra 0 kroner til 70 kroner.

I tillegg kan andre gebyr påløpe ved spesielle tilfeller. Noen banker tar et gebyr dersom du velger å ha betalingsfrie måneder, og andre tar gebyrer for endringer i låneavtalen, som forfallsdato og nedbetalingstid.

Til slutt er det ofte gebyrer i form av papirfaktura. Derfor kan du spare penger ved å alltid velge elektroniske løsninger når du inngår en låneavtale. Det vil si at du bør signere lånepapirene med BankID, og du bør alltid be om efaktura.


Avgjørende faktorer for rente på forbrukslån


Det er fire spesifikke punkter som avgjør hvilke rentevilkår du blir tilbudt:

 • Alder
 • Kredittgiver kan se deg som mer pålitelig og betalingsdyktig desto eldre du er
 • Din kreditthistorie og nåværende gjeld
 • Det vil bli utført en kredittsjekk av deg og samtidig vil de sjekke om du har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker mot deg
 • Arbeid og utdanning
 • Kredittgiver sjekker ditt nåværende arbeidsforhold samt din utdanningsbakgrunn
 • Faste inntekter og utgifter
 • Kredittgiver vil undersøke om du har penger nok til å dekke lånekostnadene dersom de innvilger lånesøkaden din


Søknadsprosessen
Søknadsprosessen varierer basert på kredittgiveren som tilbyr forbrukslånet, men vanligvis begynner du søknaden med å velge ønsket lånestørrelse, samt ønsket nedbetalingstid. Dette gir deg et anslag på hva du kan forvente i form av effektiv rente og termingebyr. Rentevilkårene du faktisk blir tilbudt varierer ut ifra din inntekt, tidligere betalingsvaner og andre faktorer, nevnt i avsnittet ovenfor. 

I neste trinn blir du bedt om å fylle ut informasjon om deg selv og din økonomiske situasjon. Når du har fullført dette trinnet får du vite om du har fått innvilget søknaden eller om banken krever ytterligere informasjon som kopi av selvangivelse og/eller lønnslipp før den innvilges. Dersom lånet innvilges blir lånedokumentene hovedsakelig sendt ut per e-post innen kort tid. 


Forhandling av rentevilkår
De fleste kredittgivere forhandler ikke rentevilkår,, da de setter rentenivået basert på en individuell kredittvurdering. Til tross for dette er det i noen veldig få tilfeller mulighet for å forhandle om rentevilkårene. Dette gjelder som regel dersom du ikke er fornøyd med tilbudet, da kredittgiver ønsker å fortsette å ha deg som kunde, selv etter forbrukslånet er oppgjort.


Vanskeligheter med tilbakebetaling av forbrukslån
Dersom du opplever vanskeligheter med å tilbakebetale forbrukslånet, er det første du bør gjøre å ta kontakt med kredittgiver og forklare situasjonen din. I de fleste tilfeller vil kredittgiver jobbe med deg for å finne en felles løsning til problemet. Dette kan være å justere på terminbeløpet eller nedbetalingstiden. Dersom du ikke klarer å betale tilbake lånet til tross for samarbeid med kredittgiver, kan saken gå til inkasso og få konsekvenser i form av betalingsanmerkning. Derfor er det viktig å ta opp et forbrukslån du vet du har råd til å betale tilbake.


Angrerett på forbrukslån
Ja, du har angrerett på forbrukslån. Ifølge Finansavtaleloven § 51b har du rett til å gå fra låneavtalen innen 14 kalenderdager fra dagen forbrukslånet ble utbetalt. For å trekke tilbake lånet må du gi beskjed til kredittgiver innen fristen. Det er mulig å sende en skriftlig beskjed på dette, og vær oppmerksom på at beskjeden må være sendt før fristen har utløpt. Lånebeløpet, inkludert renter, må tilbakebetales innen 30 dager.


Medsøker på forbrukslån
De fleste banker tilbyr muligheten til å ha en medsøker når man søker om forbrukslån. Dette er en fordel, da man med en medsøker styrker lånesøknaden eller ikke har høy nok inntekt til å få et lån. 

En medsøker kan anses som en ekstra sikkerhet for lånet. I og med at medsøker stiller som medansvarlig på et lån søkt på av hovedsøker, betyr det at både hovedsøker og medsøker er like ansvarlige for at lånet blir nedbetalt. Sørg derfor for å ha en grundig avtale om hvordan forbrukslånet skal nedbetales for å unngå uenigheter og misforståelser underveis. Husk at man også får sin del av skattefradraget for rentene som blir betalt på forbrukslånet.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here