1,3 millioner betalingsanmerkninger

Gjeldsproblemene øker i oljefylkene Nyheter

Bildetekst: Hordaland er et av fylkene som opplever en økning i betalingsvansker. Foto: Norske kroner - foto iStockphoto.

Gjeldsproblemene øker i oljefylkene

Publisert: 25.06.2017 - 20:47, av Steinar Rasch

Folk i oljebeltet sliter stadig mer med å betale regningene sine, ifølge den nyeste Lindorffanalysen. – Vi ser tegn til bedring i flere fylker, men det er fortsatt store regionale forskjeller, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

Lindorffanalysen ser nærmere på utviklingen innen betalingsanmerkninger, og gir en pekepinn på hvordan det står til med privatøkonomien ulike steder i landet. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

1,3 millioner anmerkninger
Nordmenn har for øyeblikket i underkant av 1,3 millioner betalingsanmerkninger i årets første kvartal – en økning på 2,4 prosent fra samme kvartal i fjor. Det er spesielt oljefylkene Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Hordaland som trekker opp statistikken.

Vest- og Aust-Agder har en økning i antall betalingsanmerkninger på henholdsvis 10,3 prosent og 7,5 prosent, mens Rogaland har en vekst på 8,9 prosent. Hordaland har en noe lavere vekst; 4,5 prosent.

På landsbasis er det nå 254.429 personer som står oppført med én eller flere anmerkninger – en marginal økning på 0,4 prosent. Også på dette området skiller enkelte av oljefylkene seg ut i mest negativ forstand. I Rogaland er det 4,2 prosent flere personer som har fått problemer med å betale regningene, mens Vest-Agder og Hordaland begge har en økning på 2,6 prosent. Aust-Agder har en nedgang på 0,2 prosent.

Sammenheng mellom betalingsvansker og arbeidsledighet
– Betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet har tiltatt de siste årene, som en følge av oljenedturen, hvor konsekvensen har vært høyere arbeidsledighet. Det er en klar sammenheng mellom økonomiske problemer og det å stå uten jobb. Veksten i arbeidsledigheten har flatet ut, men antall personer med betalingsanmerkning øker videre på Sør-Vestlandet. Årsaken er at det tar tid før bortfall av inntekt resulterer i en anmerkning. Utviklingen i arbeidsmarkedet innebærer imidlertid at gjeldsøkningen på Sør-Vestlandet trolig vil avta i løpet av året, sier Willumsen.

– Antall anmerkninger øker mer enn antall personer med betalingsvansker. Det betyr at de som allerede sliter, har pådratt seg enda flere betalingsanmerkninger. Denne tendensen snur ikke over natten. For å se en positiv utvikling, er vi blant annet avhengig av at flere av dem som har havnet utenfor arbeidslivet, får tilgang på jobb. I tillegg handler det for mange om å justere eget forbruk, sier hun.

De regionale forskjellene øker fortsatt
Lindorffanalysen viser at det fremdeles er store regionale forskjeller.

– Oljeprisfallet medførte at betalingsvanskene økte på Sør-Vestlandet. Men i store deler av landet har betalingsproblemene vært om lag uendret eller avtagende de tre siste årene. Blant annet er det en bedring i nord. For øyeblikket er det snakk om en regional utjevning. Noen av fylkene som tradisjonelt har høyest andel innbyggere med betalingsanmerkninger, gjør det bedre. Fylker som historisk har landets beste betalere, eksempelvis Rogaland og Hordaland, gjør det dårligere, sier Willumsen.

Totalt er det 54.000 personer fra Agder til Hordaland med betalingsvansker i første kvartal – en økning på 2,8 prosent fra samme kvartal i fjor. De har til sammen 271.686 anmerkninger – en økning på 7,1 prosent.

Betalingsanmerkning:

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp

Les også:

Gjeldsproblemene øker i oljefylkene Nyheter

Gjeldsproblemene øker i oljefylkene

Roar Olsen blir ny administrerende direktør i UNINETT Nyheter

Roar Olsen blir ny administrerende direktør i UNINETT

Slik beskytter du deg mot ID-svindel Personlig økonomi Sponset

Slik beskytter du deg mot ID-svindel

Slik går du inn i det nye året med økonomien på stell Personlig økonomi Sponset

Slik går du inn i det nye året med økonomien på stell

Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning (Stadig flere nordmenn misligholder sin gjeld) Personlig økonomi Sponset

Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning (Stadig flere nordmenn misligholder sin gjeld)

Denne kan spare deg for tusenlapper Bil og båt

Denne kan spare deg for tusenlapper