Nå kan dette bli dyrere

Flyprisene setter kurs mot nye høyder i 2024, og flyselskapene ser mot rekordår.

 0  69
Nå kan dette bli dyrere

Etter et par turbulente år preget av pandemirestriksjoner og usikkerhet, står den europeiske flybransjen nå foran et potensielt rekordår i 2024, med forventninger om økte flybillettpriser. Flyanalytikere peker på en kombinasjon av høy reiselyst og begrenset kapasitet som de viktigste driverne bak prisoppgangen.

En bransje i oppsving

Flyselskapene, som i stor grad har hentet seg inn etter pandemien, rapporterte om rekordresultater i 2023. Jacob Pedersen, flyanalytiker ved danske Sydbank, forventer at denne positive trenden vil fortsette inn i 2024. "Selv etter en periode med europeisk økonomi i lavgir, er arbeidsledigheten nær rekordlav, noe som holder forbrukernes reiselyst høy," forklarer Pedersen til E24.

Norwegian med rekord

Blant de skandinaviske flyselskapene har Norwegian skilt seg ut med et driftsresultat på rekordhøye 2,23 milliarder kroner i 2023. Dette står i kontrast til SAS, som fortsatt sliter med underskudd, delvis på grunn av svak valutakurs og høye drivstoffpriser. Pedersen peker på at mens både SAS og EasyJet viser tegn til fremgang, kommer de fra mindre gunstige utgangspunkter.

Prispress og kostnadsøkninger

Avgifter og lønnsøkninger trekkes frem som faktorer som vil legge press på kostnadsbildet i bransjen. Dette, sammen med en gradvis gjenoppretting av kapasiteten til nivåene før pandemien, gir flyselskapene en unik mulighet til å overføre kostnadsøkninger til kundene, spesielt i høysesongen.

Kapasitetsutfordringer

Selv om mange flyselskaper nærmer seg aktivitetsnivåene fra før pandemien, påvirker leveringsforsinkelser fra flyprodusenter som Boeing kapasitetstilbudet. Dette kan resultere i høyere billettpriser, da etterspørselen antas å overstige tilbudet, spesielt i høysesongen.

Mulig bedre i Skandinavia

Pedersen antyder at prisøkningen i Skandinavia kan være mindre markant sammenlignet med resten av Europa. Dette skyldes at SAS og Norwegian planlegger en kapasitetsøkning på 10 % i år, noe som potensielt kan dempe prisveksten noe her hjemme.

Sterkt år

2024 tegner seg til å bli et sterkt år for flybransjen, med økte billettpriser som følge av en kombinasjon av høy reiselyst og begrenset kapasitet. Mens flyselskapene ser ut til å gjenopprette og til og med overskride aktivitetsnivåene fra før pandemien, forblir utfordringer som kostnadspress og kapasitetsbegrensninger relevante faktorer som kan påvirke billettprisene fremover.

Hva er din reaksjon?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow