Arbeidsledigheten i Norge øker

Oslo: Arbeidsledigheten i Norge har vist en svak økning fra 1,9 prosent ved utgangen av fjoråret til 2,1 prosent i januar, ifølge ferske tall fra Nav. Denne summen inkluderer 62.900 helt ledige og 13.800 arbeidssøkere på tiltak, samt 22.500 personer som er delvis ledige.

 0  36
Arbeidsledigheten i Norge øker

Til tross for en stabil arbeidsledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft, forventer Nav en økning i ledigheten utover året. En betydelig andel av de ledige har innvandrerbakgrunn, mange av dem er flyktninger fra Ukraina.

I løpet av januar ble 24.800 nye arbeidssøkere registrert, med over 63.000 nye ledige stillinger tilgjengelige. Blant de nye arbeidssøkerne oppgir 30 prosent at de har mistet eller står i fare for å miste jobben, mens 22 prosent er eller vil bli permittert.

Norges Bank anslår en registrert ledighet på 2,0 prosent for første kvartal, med en forventet økning til 2,3 prosent. Dette stemmer overens med Handelsbankens forventninger. Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, uttaler at dagens ledighetstall er som ventet og ikke vil påvirke renteutsiktene. Norges Bank har holdt styringsrenten på 4,50 prosent og planlegger å opprettholde dette nivået.

Finans.no sine råd til arbeidsledige:

  1. Utnytt alle tilgjengelige ressurser: Registrer deg hos Nav og andre jobbformidlingstjenester. Vær proaktiv og bruk deres verktøy og rådgivningstjenester.
  2. Nettverksbygging: Engasjer deg i bransjerelaterte arrangementer og sosiale medier grupper. Nettverk kan ofte føre til uanmeldte jobbmuligheter.
  3. Oppdater CV og LinkedIn-profil: Sørg for at din CV og LinkedIn-profil er oppdatert og reflekterer dine ferdigheter og erfaringer på en tiltalende måte.
  4. Vurder omskolering eller videreutdanning: Dersom din bransje er hardt rammet, kan det være verdt å vurdere omskolering eller videreutdanning for å øke din ansettelsesverdi.
  5. Forbered deg grundig til jobbintervjuer: Forsk på bedriften du skal intervju for og øv på vanlige intervju-spørsmål. En god forberedelse kan gjøre en stor forskjell og øke dine sjanser for å lande jobben.
  6. Hold deg oppdatert innenfor ditt fagfelt: Les faglitteratur, abonner på relevante nyhetsbrev og delta i faglige webinarer eller kurs. Dette viser potensielle arbeidsgivere at du er engasjert og oppdatert innenfor ditt felt.
  7. Vurder frivillig arbeid eller prosjektarbeid: Dette kan ikke bare være berikende personlig, men det kan også være en god måte å bygge opp arbeidserfaring og utvide ditt profesjonelle nettverk.
  8. Ta vare på din mentale helse: Arbeidsledighet kan være stressende og demotiverende. Det er viktig å opprettholde en sunn livsstil, inkludert regelmessig trening, sunn kost og sosial kontakt.
  9. Vær fleksibel og åpen for nye muligheter: Noen ganger kan de beste jobbmulighetene ligge utenfor din vanlige karrierevei eller geografiske komfortsone. Vær åpen for nye bransjer eller roller som kan bruke dine ferdigheter på innovative måter.

Hva er din reaksjon?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow